Vrácení zboží & reklamace

ODSTOUPENÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Odstoupení od smlouvy je u nás možné do 14 dní obdržení zboží.

Kdy nelze odstoupit od smlouvy bez udání důvodu?
U nás můžete vrátit každé zboží, výjimkou je, pokud to nedovolí hygienické důvody, například otevřené kosmetické výrobky, které přicházejí do přímého styku s pokožkou.

Jak postupovat?
Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží nám oznamte svoje rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat nás na e-mailu [email protected] nebo na tel. čísle +420 212 246 577. Užít můžete i náš formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.

Zboží bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode obdržení zboží, zašlete na adresu My Best Care s.r.o., Pod Kaplankou 483/3, 266 01 Beroun. Pokud jste v souvislosti s uzavřením smlouvy od nás obdrželi zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek.

Kupní cenu zboží Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů ode obdržení vráceného zboží. S platbou neotálíme. V případě, že odstoupíte v prvních 14 dnech od doručení zboží, náleží Vám i náhrada nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kontakty
Veškeré dotazy ohledně odstoupení bez udání důvodu Vám rádi zodpovíme, pokud nás kontaktujete na e-mailu [email protected] nebo na tel. čísle +420 212 246 577.

REKLAMACE

I když se nám zboží zpravidla nevrací, případné nedostatky řešíme neprodleně a Vaše spokojenost je na prvním místě. Zpravidla je vše vyřešené běhěm několik a dnů.

Kdy můžu reklamovat?
Odpovídáme za vady, která má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 24 měsíců projeví. Neneseme však odpovědnost za nově vzniklé vady, zejména pokud vznikly nevhodným užíváním. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí vámi. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti odpovídáme také za to, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití.

Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytujeme nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

Jaká práva mám při reklamaci?
V případě vady zboží se společně můžeme domluvit na kompenzaci v podobě dárkového poukazu nebo vrácení peněz. Vše záleží na charakteru reklamace. Můžete táké požadovat výměnu zboží nebo opravu. Pokud by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, můžete obdržet slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my Vám vrátíme část kupní ceny.

Pokud jde zároveň o významnou vadu, můžete i odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my Vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu.

Jak mám reklamovat?
V případě, že se rozhodnete zboží reklamovat, zašlete jej na adresu My Best Care s.r.o., Pod Kaplankou 483/3, 266 01 Beroun společně s vyplněným reklamačním formulářem, který naleznete zde.

O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s Vámi spojit také telefonicky.

O reklamaci rozhodneme bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

Kontakty:
e-mail: [email protected] nebo tel.: +420 212 246 577.

CZ
EUR